SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING

In 2030 voedselverspilling met de helft verminderen. Dat is de ambitie van de Taskforce Circular Economy in Food: een coalitie van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Samen willen ze van Nederland één van de eerste landen maken die voedselverspilling drastisch weet te verminderen.

Om te laten zien wat de leden van de taskforce doen en welke initiatieven er al zijn hebben zij Food Cabinet gevraagd een logo, slogan en lanceringsplan voor de beweging uit te werken.

Boodschap
Een derde van het voedsel wordt jaarlijks wereldwijd verspild. Dat is hartstikke zonde, én slecht voor het milieu. Voedselverspilling in Europa is namelijk verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit.

Om de vermindering van voedselverspilling – en de weg naar een circulaire economie – te versnellen is de Taskforce Circulair Economy in Food tot leven geroepen. De taskforce bestaat uit 25 leden, waaronder Rabobank, McDonald’s, Albert Heijn, Wageningen University & Research, Google, DSM en Lamb Weston/Meijer. Hoewel het thema voedselverspilling al langer op de politieke agenda staat is het voor het eerst dat er op zo’n grote schaal wordt samengewerkt om de ambities te realiseren. De Taskforce heeft de ambitie om in 2030 voedselverspilling met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2015.

Doelstelling en campagne
Food Cabinet ontwikkelde het paraplu-concept ‘Samen tegen voedselverspilling’. De hoofddoelstelling van de taskforce kan alleen gerealiseerd worden als er wordt samengewerkt binnen de hele keten en als ook de consument in actie komt. De campagne in 2018 richt zich dan ook vooral op het vergroten van de kennis en het positief veranderen van de houding m.b.t. voedselverspilling onder Nederlandse consumenten en bedrijven.

Concept credtis: Food Cabinet.
Design credtis: Wunderwald.
Video credits: Foodwire.